Koning-licht

Hoe duur zijn de lichten samen?
(zet een komma achter het 1e getal)